Recreatie- / Topsportbegeleiding

recreatie-topsport-begeleiding

De sportbegeleiding bij Paramedisch Centrum Driemanspolder helpt u bij sportblessures, als u overtraind bent, bij het voorkomen en revalideren van blessures. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wilt blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

De fysiotherapeut die u begeleidt, stemt het behandelplan en revalidatieschema aan op uw sport en op eventuele klachten. De fysiotherapeut kijkt naar uw motoriek en analyseert de ontstane blessure. Ook kan de fysiotherapeut een reeks aan testen afnemen waarbij eventuele zwakke schakels worden blootgelegd. Door de zwakke schakel aan te tonen, kan er een specifiek trainingsschema opgesteld worden om de zwakke punten te verbeteren. Het gevolg hiervan is minder blessures en een fittere sporter.

Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken. U traint sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. De fysiotherapeut heeft, indien nodig, contact met uw trainer, sportarts of medisch specialist over een aangepast trainingsschema. Preventie is zeer belangrijk voor de revalidatie en begeleiding van (top-)sporters.

De fysiotherapeut die u begeleidt zorgt dat u kunt blijven sporten en voorkomt herhaling van dezelfde sportblessures.

 

Therapeuten:

Wim van der Bijl
Dewi Willemze
Sanne Harland
Marc Nijeboer