Shockwave

Vanaf 1 januari 2018 kunt u bij onze praktijk terecht voor Shockwave therapie.

In onze praktijk zijn Sanne Harland en Wim van der Bijl opgeleid voor deze therapie.

Indicaties voor shockwave therapie

Shockwave praktijk Driemanspolder helpt bij (chronische) pijnklachten. Te denken valt aan:

Hielpijn (hielspoor), pijn onder de voet
Tennis- of golferselleboog
Pijn net onder de knieschijf
achillespeesontsteking
peesontsteking schouder, eventueel met kalkafzettingen

Shockwave therapie in Nederland

Shockwave therapie is een behandeling waarbij er door middel van een behandelkop “schokgolven”op de klacht worden gericht. De shockwaves veroorzaken in het lichaam een biologisch effect. Shockwaves stimuleren weefselherstel, vergruizen verkalkingen, stimuleren de stofwisseling en verbeteren de bloedcirculatie, waardoor pijnklachten bestreden worden.

Wat wij bieden

Na een verwijzing van uw huisarts of specialist zal een van de therapeuten een intakegesprek met u voeren. Nadat de diagnose is gesteld en gebleken is dat Shockwave therapie zinvol kan zijn, wordt de pijnzone behandeld. De behandeling bestaat uit shockwave therapie (maximaal 6 behandelingen, 1 keer per week) en oefentherapie. De oefentherapie kan bestaan uit huiswerkoefeningen of trainingen in de oefenzaal. Na afloop van de behandeling ontvangt uw huisarts of specialist van ons een korte rapportage.

Kosten en vergoeding

De shockwave behandeling valt bij ons onder algemene fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, vergoed door de verzekeraar.

Fysiotherapeuten die werken met shockwave:

Meer informatie

Meer informatie over Shockwave therapie vindt u via de Nederlandse Vereniging voor Muskuloskeletale Shockwave Therapie www.nvmst.nl. Vanzelfsprekend zijn wij ook altijd bereid u persoonlijk nader te informeren.